Follow Inženýr Vladimír to join the conversation.

When you follow Inženýr Vladimír, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Inženýr Vladimír

Prague, Czechia

Inženýr Vladimír je veřejně prospěšné sdružení pro šíření nepopulární hudby. Prospěje i vám. Jen si nemyslete.